ניהול ועד בית
ניהול ועד בית - המדריך לאחזקת הבית המשותף
מדריך בעלי המקצוע לועד הבית

רשת אינה תחליף למעקה

 רשת אינה תחליף למעקה מעבדה לבדיקות של פרטי בניין קבעה כי גדר הרשת בגבול בין הפרשי מפלסים – אינה שוות ערך למעקה, ומבחן התאמתה לתקן נכשל.

 בהרחבה שבקיבוץ אור הנר נבדק על ידי בית ונקבעו הליקויים הכלולים בו בחוות דעת מתאימה. בין היתר, בגבול האחורי של המגרש, בין הפרשי מפלסים, נבנה קיר תומך ומעליו גדר רשת תעשייתית אשר נטען כי יש לגביה תו תקן מוסדר. למרות שכתבתי בחוות דעתי כי הגדר לא שוות ערך למעקה כפי שנדרש הדבר בתקן החל, הגיע מומחה מטעם בית המשפט וקבע בחוות דעתו כי הגדר תקינה וכי אין אי התאמה לתקנים בהתקנתה.

 כמובן שבעימות ביני ובינו – בית המשפט, שאינו מומחה, יעדיף את חוות דעתו משתי סיבות: 

 א.הרי זהו המומחה אשר מונה על ידי בית המשפט, וחזקה כי הוא מלכתחילה נאמן על השופט שמינהו.

ב.מומחה בית המשפט נחשב למומחה ניטראלי חסר פניות, מאוזן בחוות דעתו ואובייקטיבי.

 למרבה הצער אני נתקל בשגרת עבודתי במומחים מטעם בית המשפט שהם – רדודים, שטחיים, בעלי שיקולים זרים, וספק האם אפשר לכנותם מומחים.

 במצב דברים זה, הדרך היחידה שעמדה נגד עיני היא הזמנת מעבדה מאושרת לשם בדיקת הגדר כמעקה, מול הוראות התקן 2142 החל על מעקים מחוץ לבניין – במגרש.

 נבחרה מעבדת סיסטם, אשר בדקה את הדרוש בדיקה וכללה ממצאיה בדו"ח בדיקה מס' 152010 מיום 5 למאי 2013.

 ואלה ממצאי הבדיקה:

 א.המרווחים בין רכיבי המעקה צריכים להיות לכל היותר 10 ס"מ ובפועל נמדדו – 13 ס"מ. הפרש של 30%.

ב.אותרו לאורך גדר הרשת – אזן [בית אחיזה] שאינו נוח לשימוש, פינות חדות, שקעים ובליטות, דבר שאף הוא מהווה אי התאמה לדרישות התקן.

ג.בהעמסה של כוח אופקי נתגלתה תזוזה אופקית גדולה פי 2 מהמקסימום המותר בתקן, ותזוזה משתיירת הגדולה פי 16 מהמקסימום המותר.

ד.נתגלו סדקים המעידים על כשל.

 כמובן שבמצב דברים זה – הגדר נפסלה מבחינת התאמתה לדרישות התקן.

 
המסקנה המתבקשת היא שאין לקבל את קביעותיו של מומחה בית המשפט, שלפעמים מטעמים שעמו – לא נכונות, ויש דרכים לבדוק את קביעותיו, שאינן סופיות.
 

מאת: ד"ר אברהם בן-עזרא

 ‏30 מאי 2013

 

 

עוד באותו הנושא


בעלי מקצוע לועד הבית בעלי מקצוע לועד הבית

מחפשים בעלי מקצוע לבניין? המדריך לתחזוקת הבית המשותף בשיתוף המוקד לדייר - שירות בעלי המקצוע של פורטל בית משותף מספק לכם מנוע מתקדם עם בעלי מקצוע לועדי בתים.

ספרינקלרים ספרינקלרים

הספרינקלרים הם מתזי המים שירססו מים לכל עבר ברגע שתתחיל לפרוץ שריפה בבניין. כל מה שצריך לדעת על הספרינקלרים, מנגנון הפעולה שלהם, איך הספרינקלרים יודעים לזהות שריפה ואיך המים יודעים מתי לפרוץ החוצה? ומה התקן המחייב? כל זאת בהמשך

כיבוי אש כיבוי אש

אל תשכחו בין כל פעולות התחזוק בבניין את הדבר החשוב ביותר שצריך לתחזק, מערכת כיבוי אש בבניין המשותף